Skip links

Kursy językowe dla firmy - szkolenia z języków dla firm w Tomaszowie Mazowieckim

Kursy językowe dla firm

Kurs jest dostosowany do indywidualnych potrzeb danej firmy.
Każda firma decydująca się na kursy firmowe organizowane przez nasze Centrum Językowe jest obsługiwana przez lektora, który odpowiedzialny jest za koordynowanie kursu.

Kursy in-company są na bieżąco monitorowane. Na życzenie kierownictwa firmy co miesiąc przesyłamy szczegółową listę obecności kursantów wraz z ocenami zdobytymi podczas kursu.

Okresowo przygotowujemy raporty podsumowujące postępy uczestników szkolenia. Sporządzony przez nas dokument zawiera informację na temat wszystkich kompetencji językowych oraz mocnych i słabszych stron.
Nasze kursy dla firm prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kursy dla firm prowadzimy w 4 programach:

Kurs języka ogólnego to świetna opcja dla osób, które są na poziomie początkującym. Realizujemy program pomagający w płynnym porozumiewaniu się w języku obcym. Kładziemy nacisk na wymowę, zdolności komunikacyjne, zwroty sytuacyjne i słownictwo dnia codziennego.

Kurs języka biznesowego to opcja dla pracowników, którzy potrzebują pozyskać umiejętności efektywnego komunikowania się w świecie korporacyjnym oraz z klientami zagranicznymi.

Specjalistyczne szkolenia językowe to kursy skoncentrowane na konkretnym słownictwie danej branży.

Kursy konwersacyjne – nastawione na doskonalenie umiejętności komunikacji w pracy i poza nią. Zajęcia tego typu są najczęściej prowadzone przez naszych Native Speakerów.

Co możemy zaoferować podczas kursu?

Przed rozpoczęciem kursu zapewniamy:

 • Test i rozmowę kwalifikacyjną
 • Analizę potrzeb firmy
 • Podział na odpowiednie grupy
 • Ustalenie odpowiedniego toku i częstotliwości zajęć
 • Opracowanie indywidualnego programu

Podczas realizacji kursu zapewniamy:

 • indywidualny program kursu
 • liczbę lekcji zgodnie z zamówieniem
 • wykwalifikowanego i odpowiednio dopasowanego do Państwa potrzeb lektora
 • testy sprawdzające i semestralne
 • raport końcowy

Na zakończenie szkolenia zapewniamy:

 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • końcowy raport postępów Słuchaczy

Zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania potrzeb oraz możliwości organizacji kursu.

ZAPISZ SIĘ