Skip links

Ambitny kurs językowy Edward's League(11-14 lat)

Oficjalna strona właściciela metody Edward's League: www.edubears.pl

Licencjonowany kurs językowy Edward’s League

Kurs językowy Edward’s League dedykowany jest uczniom szkół językowych, którzy chcą kontynuować swoją przygodę z językiem angielskim po ukończonych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych, takich jak Teddy Eddie i Savvy Ed. To doskonała okazja, aby płynnie przejść na materiał bardziej zaawansowany od tego, który dziecko poznało i opanowało podczas wcześniejszych, ambitnych kursów.

Ambitny kurs ze świetnym planem

Kurs Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki językowej, jaką można zaoferować dziecku. W licencjonowanych metodach, taka jak ta, kluczowy jest dobry plan! Na tych zajęciach wszystkie lekcje są skrupulatnie zaplanowane, a materiał regularnie i pilnie powtarzany. Metoda Edward’s League pozwala kursantom opanować obszerny i trudny materiał, ale za to z niezwykłą łatwością!

Na zajęciach wprowadzony jest prawdziwy angielski, czyli true English. To język spersonalizowany, używany przez native speakerów i pełny autentyczności. Zachowujemy dbałość o koncepty gramatyczne, poprzez ściśle kontrolowane ćwiczenia, ale jednocześnie pamiętamy o naturalnych wypowiedziach, które w żaden sposób nie są sztucznie modelowane.

Tradycja w parze z innowacją

Wiemy, że tradycyjne nauczanie języka angielskiego to nadal bardzo ważny element edukacji językowej. Jednak kurs Edward’s League wychodzi zawsze o krok dalej! Nadal posiłkujemy się obszernymi tekstami do czytania i szablonowymi ćwiczeniami gramatycznymi, ale jednocześnie wprowadzamy nowoczesne koncepty, takie jak:

  • strategię odwróconej klasy(flipped classroom)
  • ocenianie kształtujące(formative assessment)
  • indukcyjne nauczanie gramatyki(inductive grammar approach)

Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League porządkują wiedzę z gramatyki, ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne, szlifują zdolności komunikacyjne, a jednocześnie pozostają interesujące dla współczesnych dzieci.

Przygotowanie do egzaminów Cambridge

Wiemy, jak ważne jest przygotowanie dzieci do ścieżki egzaminacyjnej, na którą wstępują już od najmłodszych lat. Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge, ponieważ zawierają materiały wymagane na poziomach A2 Key i B1 preliminary.

Kursanci ćwiczą umiejętności typu rozumienie ze słuchu, praca z dłuższym tekstem w języku obcym i porządkują swoją wiedzę z gramatyki. To wszystko oswaja ich ze specyficzną atmosferą tych międzynarodowych egzaminów i pozwala podchodzić do nich ze śmiałością i pewnością siebie!

Pakiet edukacyjny Edward’s League

Nasi kursanci rozpoczynają kurs Edward’s League z niezbędnym pakietem edukacyjnym, który stanowi gwarant najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci. W skład tego pakietu wchodzi:

  • LESSON BOOK – książka, z którą kursanci pracują na zajęciach;
  • HOMEWORK SITE – zadania domowe w formie online – przyjemne narzędzia do usystematyzowania wiedzy i ćwiczenia w domu;
  • HOME BOOK – książka z ćwiczeniami, w której kursanci doskonalą swoje umiejętności i uzyskują informacje zwrotne od lektora
  • READER – książka pełna wciągających opowiadań i ucząca przyjemności w pracy z dłuższym tekstem;
  • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców, w której znalazły się najważniejsze informacje o metodzie;
  • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;
  • CERTYFIKAT – wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody Edward’s League.