FCE


FCE (First Certificate in English)

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE jest kursem 1 x 1,5 godz w tygodniu (lub 2 x 1,5h)
Termin: WRZESIEŃ – CZERWIEC (10 miesięcy)

Kurs przeznaczony jest dla osób, którym zależy na szybkich efektach nauki.

Lektorzy stawiają słuchaczom wysokie wymagania po to, aby jak najszybciej przygotować ich do egzaminu FCE.

Ćwiczymy wszystkie sprawności językowe:

 • mówienie,
 • czytanie,
 • pisanie,
 • słuchanie,
 • use of English.

Cena kursu jest uzależniona od liczby osób w grupie.

Wykorzystujemy najlepsze i najnowsze podręczniki do FCE.

Materiały dodatkowe GRATIS!

Zajęcia odbywają się w BARDZO małych grupach.

Grupa od 4 do 10 osób w grupie:

Zajęcia w tygodniu 1-miesiąc 1-semestr rok
1 x 1,5 h 190 zł 950 zł 1900 zł

UWAGA !!! DLA STAŁYCH KLIENTÓW (PO ROKU NAUKI) – RABAT 10%

FCE jest najpopularniejszym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. British Council organizuje egzaminy na FCE, a nasza szkoła pomoże Ci solidnie się przygotować do tego egzaminu.

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ FCE?

Certyfikat wydawany jest bezterminowo, a podejście do egzaminu jest płatne (515 zł – 2011 r.) Firmy, szczególnie światowe korporacje wchodzące do Polski i mające już tu swoje oddziały, przyjmują taki certyfikat, jako poświadczenie znajomości języka angielskiego.

Ponadto:

 • niektóre uczelnie wyższe akceptują go jako zaliczenie lektoratu z języka angielskiego lub nawet końcowego egzaminu z tego przedmiotu,
 • jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych pracowników służby cywilnej,
 • potwierdza kwalifikacje językowe przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • FCE jest ceniony w dziedzinie handlu i w przemyśle w kraju i za granicą.

Certyfikat FCE poświadcza, że osoba z FCE:

 • rozumie tekst i zawarty w nim sens i szczegółowe instrukcje,
 • odpowie na pytania dotyczące znanych mu faktów,
 • wykona notatkę z wypowiedzi ustnej jak i z przeczytanego wcześniej tekstu,
 • napisze i zrozumie otrzymaną korespondencję służbową, raporty, sprawozdania itp. oraz rozmowy telefoniczne,
 • efektywnie wykona pracę biurową, również na niższych stanowiskach kierowniczych,
 • przygotuje ofertę na towary i usługi,
 • potrafi rozmawiać na tematy zawodowe.

EGZAMIN FCE składa się z pięciu osobnych części:

 • Paper I – Reading, sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim,
 • Paper II – Writing, sprawdzający umiejętność prawidłowego pisania w języku angielskim,
 • Paper III – Use of English, sprawdzający umiejętność używania odpowiednich struktur językowych/gramatycznych,
 • Paper IV – Listening, sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
 • Paper V – Speaking, sprawdzający umiejętność mówienia w języku angielskim.

Pierwsze cztery części egzaminu są częściami pisemnymi i sprawdzane są na uniwersytecie w Cambridge, a część piąta jest oceniana przez komisję egzaminacyjną na miejscu.

Ocena Wymagana liczba punktów
oceny pozytywne A 80% i więcej
B od 75% do 79%
C 60% do 74%
oceny negatywne D 55% do 59%
E 54% i mniej

Terminy i miejsca odbywania się egzaminu FCE. W Polsce odbywają się trzy sesje egzaminu FCE – w marcu, czerwcu i grudniu. Zapisy na sesję wiosenną rozpoczynają się w styczniu, na sesję czerwcową odbywają się zwykle na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Egzaminy są przeprowadzane przez centra British Council w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Szkoła pomaga w zapisaniu na egzamin i pilnuje wszystkich formalności.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z tablicy interaktywnej oraz internetu, dzięki czemu nauka języka staje się:

CIEKAWA, EFEKTYWNA, a zarazem PRZYJEMNA.

Dzięki dziennikowi internetowemu naszej szkoły kursanci w każdej chwili może sprawdzić:

co było na ostatnich zajęciach
jaka jest praca domowa
oceny, czyli jakie postępy w nauce poczynili.
Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji i współpracy z lektorami.

GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ I SZYBKIE EFEKTY NAUKI