Dla dzieci


Imię i nazwisko (wymagane):
Adres email (wymagane):
Wiek:
Klasa:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu rodzica/opiekuna:
Język:
Zajęcia w tygodniu:
Rodzaj kursu:
Możliwe terminy zajęć:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)