Formularz zgłoszeniowy


  Imię i nazwisko:
  Adres email:
  Adres zamieszkania:
  Numer telefonu:
  PESEL:
  Tryb zajęć:
  Język:
  Poziom:
  Wybrany termin zajęć:
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - GLOBAL – Centrum Językowe Joanna Sadowska z siedzibą przy ul. św. Antoniego 28, lokal 2 w Tomaszowie Mazowieckim identyfikującą się numerem NIP: 7732487815, REGON: 3809718930000, KRS: 0000744201 w celach marketingowych, w szczególności przekazywania informacji o promocjach, kursach i ofertach Administratora.

  1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy głównej.

  2. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły lub przesłanie takiego oświadczenia na e-mail szkoły: sekretairata@global-centrumjezykowe.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  TakNie

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku

  Niniejszym wyrażam zgodę, na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów marketingowych przez GLOBAL – Centrum Językowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 28, lokal 2 w Tomaszowie Maz., zgłoszoną do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz identyfikującą się numerem NIP: 7732487815, REGON: 3809718930000, KRS: 0000744201 w związku z realizacją umowy uczestnictwa w indywidualnym kursie językowym.

  Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że mój wizerunek może być utrwalany w postaci zdjęć lub filmów oraz upubliczniany w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, a także w siedzibie Organizatora lub innych lokalach, w których Organizator świadczy swoje usługi. Jednocześnie jestem świadom tego, iż przysługuje mi w każdej chwili prawo do wycofania niniejszej zgody.

  TakNie

  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

  Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez GLOBAL – Centrum Językowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 28, lokal 2 w Tomaszowie Mazowieckim identyfikującą się numerem NIP: 7732487815, REGON: 3809718930000, KRS: 0000744201. Zgoda może być wycofana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli skierowanego do podmiotu, któremu zgody udzielono.

  Wyrażam zgodę