Bezpieczeństwo


WAKACJE 2020 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ – NORMY I WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWO:

 • PÓŁKOLONIE (grupa 12 osób – 2 po 6)
 • WARSZTATY (6 osób)
 • TEDDY EDDIE ON HOLIDAY (6 osób)

 

 • W grupie może być do 12 osób (w 1 Sali 6 osób)
 • Dzieci zachowują dystans 2 m od siebie (obowiązuje w pomieszczeniach)
 • Do 1 grupy przyporządkowani ci sami nauczyciele/opiekunowie (w miarę możliwości)
 • Grupa przebywa w jednej wyznaczonej Sali.
 • Przerwy co 45 min.
 • Częste wietrzenie sal (co najmniej raz na godzinę)
 • Uczniowie nie zabierają ze sobą niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły – min 1,5 m.
 • Przestrzeń do zajęć 4 m kw na osobę
 • Usunięcie z sal przedmiotów nie podlegających łatwej dezynfekcji: maskotki, wykładzina, krzesła z materiałem
 • Uczeń posiada własne przybory i materiały. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez objawów choroby. Pracownicy będą mieli mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy
 • Wyznaczona sala – do odizolowania osoby z podejrzeniem choroby (płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej)
 • Umieszczenie numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych w widocznym miejscu (przy wejściu głównym)
 • Płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją przy wejściu do szkoły (obowiązuje bezwzględnie wszystkie osoby wchodzące do szkoły)
 • Rodzice przyprowadzający dzieci, nie wchodzą do szkoły – dzieci są odbierane z klatki schodowej. Aby wejść do sekretariatu muszą mieć maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 • Dzieci i opiekunowie myją regularnie dłonie wodą z mydłem. W szczególności przed i po posiłku, po powrocie ze świeżego powietrza. (półkolonie)

Dostosowane sale do norm i przepisów: